·        Hjem

·        Kontakt info

·        Lytt til forkynnelse

·        Tidsaktuelt stoff

·        Mine artikler

·        Andre artikler

 

·        Avisen Dagen

·        Steinsdalen Bedehus

·        Josafat

·        Bibelsk tro

·        Bladet Evangelisten

·        Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

·        DELK

 

 

 

Abort Alkohol Homofili Drama og Film Form og innhold Musikk Skilsmisse og gjengifte samboerskap Fred Willow Creek Harry Potter kommunikasjon

 

Berøa

«Troen kommer ved forkynnelsen»

 

 

Mitt navn er Bjarte Espevik, er 35 år og bosatt på Kvitsøy som ligger utenfor Stavanger. Jeg er gift med Liv og sammen har vi fire barn.

Til daglig driver jeg selskapet Kvitsøy Sjøtjenester AS.

 

Kort om min bakgrunn som kristen.

Oppvokst i et kristent hjem, men har ikke alltid vært en kristen. Da jeg ble født på ny i ungdomsalderen ble livet snudd opp ned og jeg fikk et nytt syn på Verden, De sanne kristne, Jesus og Hans ord.

 

Jeg brenner spesielt for forkynnelsens virkning når den er sann og av Gud. Bibelen taler klart om at forkynnelsen av Hans ord er redskapet som brukes for å skape troen i menneskers hjerte. Det er også vår mat som troende. Uten mat blir vi som kristne svake og ute av stand til å gjøre et arbeid eller forsvare oss mot fienden. Vi vil raskt ende opp som et lett bytte for Satan. Derfor vil jeg med denne nettsiden spre det gode budskap og bibelsk veiledning i håp om at noen kan få et møte med Jesus for første gang eller for å hjelpe andre kristne til ikke å bli bedratt av alt som i dag frister og drar på oss.

 

Ønsker du å kontakte meg kan du sende epost til: bjarte@beroa.org eller ringe meg på TLF: 90 72 09 55.

 

Hvis du ønsker å sende brev er adressen:

Bjarte Espevik

Langøyveien 8

4180 KVITSØY