·        Hjem

·        Kontakt info

·        Lytt til forkynnelse

·        Tidsaktuelt stoff

·        Mine artikler

·        Andre artikler

 

·        Avisen Dagen

·        Steinsdalen Bedehus

·        Josafat

·        Bibelsk tro

·        Bladet Evangelisten

·        Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

·        DELK

 

 

 

Abort Alkohol Homofili Drama og Film Form og innhold Musikk Skilsmisse og gjengifte samboerskap Fred Willow Creek Harry Potter kommunikasjon

 

Berøa

«Troen kommer ved forkynnelsen»

 

 

 

Forkynnelse til nedlastning eller lytt direkte over internett.

Jeg jobber med å få alle opptakene jeg har inn på denne siden og dette kommer til å ta litt tid, men jeg håper du får nytte av de som allerede ligger her.

 

Har også laget en konto på youtube hvor jeg har lagt ut enkelte opptak.

 

 

CD NR

Forkynner A-Ø (fornavn)

Emne / Tekst

Dato

 

A

 

 

 

B

 

 

3401

Curt Westman

1 av 4 bibeltimer om Abraham.

”Oppbrudd for å reise”

Fjelltun Bibelskole i Stavanger 2006

3402

Curt Westman

2 av 4 bibeltimer om Abraham.

”Hvordan kan jeg vite”

Fjelltun Bibelskole i Stavanger 2006

3403

Curt Westman

3 av 4 bibeltimer om Abraham.

”Kongen i Sodoma og kongen i Salem”

Fjelltun Bibelskole i Stavanger 2006

3404

Curt Westman

4 av 4 bibeltimer om Abraham.

”Og Lot valgte for seg selv”

Fjelltun Bibelskole i Stavanger 2006

 

D

 

 

 

E

 

 

 

F

 

 

 

G

 

 

4801

Harald Midtsian

Trengsel, lidelse og nød. Hvorfor opplever vi lidelse? Finnes det en dypere Guddommelig hensikt?

I dette opptaket vil du kanskje få noen svar på dette

?

 

I

 

 

4601

Jon Petter Nordbø

1 av 4 bibeltime

 

”De ti bud i dag” og ”Rikdommen i Kristus”

 

 

Lura Bedehus

06.08.2008

4602

Jon Petter Nordbø

 

2 av 4 bibeltime

 

”De ti bud i dag” og ”Rikdommen i Kristus”

Lura Bedehus

07.08.2008

4603

Jon Petter Nordbø

 

3 av 4 bibeltime

 

”De ti bud i dag” og ”Rikdommen i Kristus”

Lura Bedehus

08.08.2008

4604

Jon Petter Nordbø

 

4 av 4 bibeltime

 

”De ti bud i dag” og ”Rikdommen i Kristus”

Lura Bedehus

09.08.2008

 

K

 

 

 

L

 

 

 

M

 

 

 

N

 

 

 

O

 

 

 

P

 

 

 

Q

 

 

 

R

 

 

 

S

 

 

 

T

 

 

 

U

 

 

 

V

 

 

 

W

 

 

 

X

 

 

 

Y

 

 

 

Z

 

 

 

Æ

 

 

3717_1

Øivind Andersen

Vekter, hvor langt på natt – Matt.24 – spor 1

?

3717_2

Øivind Andersen

Vekter, hvor langt på natt – Matt.24 – spor 2

?

3718

Øivind Andersen

Den Hellige Ånd

Bibeltime nr. 2 fra bibelskole

?

3719

Øivind Andersen

Fristelse og seier

?

3720a

Øivind Andersen

Helliggjørelsen – spor 1

?

3720b

Øivind Andersen

Helliggjørelsen – spor 2

?

3721

Øivind Andersen

Rettferdiggjørelsen

?

3722a

Øivind Andersen

Nattverden, spor 1

?

3722b

Øivind Andersen

Nattverden, spor 2

?

3723a

Øivind Andersen

Galaterbrevet kapittel 1

?

3723b

Øivind Andersen

Galaterbrevet kapittel 2

?

3724

Øivind Andersen

Hva er synd

?

3725a

Øivind Andersen

Guds tale til oss mennesker,

spor 1

?

3725b

Øivind Andersen

Guds tale til oss mennesker,

spor 2

?

3726

Øivind Andersen

Hvordan Gud fører oss til omvendelse

?

3727

Øivind Andersen

Ekteskapet i Guds ords lys

Kristiansand

 

Å