·       Hjem

·       Kontakt info

·       Lytt til forkynnelse

·       Tidsaktuelt stoff

·       Mine artikler

·       Andre artikler

 

·       Avisen Dagen

·       Steinsdalen Bedehus

·       Josafat

·       Bibelsk tro

·       Bladet Evangelisten

·       Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

·       DELK

 

 

 

Abort Alkohol Homofili Drama og Film Form og innhold Musikk Skilsmisse og gjengifte samboerskap Fred Willow Creek Harry Potter kommunikasjon

 

Berøa

«Troen kommer ved forkynnelsen»

 

 

Velkommen til Berøa.

Denne siden har jeg laget i håp om at noen vil komme til troen på Jesus Kristus som sin frelser gjennom å høre Guds ord forkynt, slik menigheten i Berøa opplevde da Paulus kom til dem med de gode nyhetene. Du kan selv lese historien i Apostlenes gjerninger, kapittel.17, vers.10-12. Så vil jeg hilse deg med et Bibel sitat: «Smak, og se at Herren er god»

 

 

29.03.2016

Har lastet opp følgende forkynnelse til fri nedlasting:

Einar Krogedal:

5 Bibeltimer:

1. Himmelske forbilde

2. En hebraisk trell

3. Jubelåret

4. Fristaden

5. Løvhyttefesten

 

Magne Birkedal:

4 bibeltimer om "Endetiden"

 

Kjell Dahlene:

6 bibeltimer om "Nehemja"

 

Johannes Kleppa:

6 bibeltimer om "Romerbrevet kap.1 - 5"

 

Alle timene er fra Bibel - samling på Tonstadli vinteren 2016

Timene finner du ved å klikke på linken under og bla deg ned til ønsket time. (mulig ikke alle opptakene viser ennå pga. nedlasting - tiden, men de vil komme etter hvert.):

https://www.dropbox.com/sh/wudbx5tsz54a9g5/AACJi0PnGvBuqB25YmRVK69Za?dl=0

 

 

 

21.03.2016

Jeg har digitalisert en mengde taler, spesielt av Øivind Andersen. Disse finner du ved å klikke på linken under. Last ned, lytt og bli glad og oppbygget og del gjerne med andre. Ikke glem at troen kommer (av seg selv fra Gud) ved å høre ordet forkynt. Det er Bibelens løfter. Så finn deg en god stol, be om at Herren må gi det han selv har lovet. Du vil ikke bli skuffet!

https://www.dropbox.com/sh/wudbx5tsz54a9g5/AACJi0PnGvBuqB25YmRVK69Za?dl=0

 

 

 

20.03.2016

Den Åndelige søvn

Av Dag Rune Lid

 

 

18.04.2015

Et tre til kunnskap

Hentet fra Asbjørn Aaviks bok, «På flykt fra Gud»

 

 

16.04.2015

Syndebukken Jesus

 

 

16.04.2015

Skremmende om teologi - Likestilling.

Av Rune Østerberg

Fra Avisa Dagen 14.april 2015

 

 

12.04.2015

Guds pakt med Abraham

«Gud er den aktive part og vi den passive i frelsen»

Av Bjarte Espevik

Klikk på bilde

 

 

11.04.2015

Klippet fra avisen Dagen tirsdag 07. april 2015:

Av Erik Asdahl, Årnes

Skal kvinnen ikke lenger tie i forsamlingen?

Likestilling: «Hun skal ikke lenger tie i forsamlingen» var førstesiden i Dagen fredag 20. mars. Pauli ord om at kvinnen skal tie hadde tilføyelsen «ikke lenger». Er hensikten å polemisere imot Guds ord? Av intervjuet over to helsider synes Guds ord irrelevant. Her savnes hva Guds ord sier om spørsmålene, intet begrunnes med Bibelen. Intervjuet var så tømt for bibelsk substans, at det knapt lar seg prøve på Guds ord. Vi lever i en kultur der det kristne syn på mann og kvinne er under stort press. Men vi skulle ikke skikke oss lik denne verden. Hva er årsaken til at man ikke går til Bibelen når det handler om spørsmål den gir svar på? Kan det være annet enn at det volder anstøt? Men en kristen spør Bibelen og bøyer seg for Herrens ord. Jesus sier at den er salig, som ikke tar anstøt av ham. Han er snublesteinen. «Den som faller på denne steinen, skal knuses. Men den som steiner faller på, skal den smuldre til støv.» (Matt.21,44)

 

11.04.2015

CD av søskenparet Mirjam og Joel Dyrhovden anbefales! En smakebit ved å trykke på bilde

 

19.12.2014

Ny CD av Anna og Olene. Anbefales!!

 

 

19.12.2014

Har i dag lastet opp flere opptak av Øivind Andersen under «Lytt til forkynnelse» i menyen til venstre. Det er forkynnelse hvor han taler om:

-        Nattverden

-        Galaterbrevet kapittel 1 og 2

-        Hva er synd?

-        Guds tale til oss mennesker

-        Hvordan Gud fører oss til omvendelse

-        Ekteskapet, i Guds ords lys

 

 

09.12.2014

Øivind Andersen taler om «helliggjørelsen». Ny video / lydfil lagt ut på youtube. Har også lagt ut en tale om «Rettferdiggjørelsen» under «lytt til forkynnelse»

 

 

05.12.2014

http://redeemingmoments.files.wordpress.com/2014/01/pw-shocking.jpg

Paul Washer taler «et sjokkerende budskap». Denne talen kan forandre livet ditt. På et tidspunkt i talen klapper og jubler 5000 unge, men når forkynneren fortsetter, forandrer det hele stemningen slik at du kunne hørt et knappenålshode falle på golvet. Som du kan forstå, ble forkynneren aldri invitert tilbake.

 

 

03.12.14

Øivind Andersen taler over Matt.24 om «Vekter, hvor langt på natt». Her taler Andersen om tegnene og tiden før Jesu gjenkomst.

 

 

02.12.14.

Harald Midtsian taler om lidelse og trengsel ut fra 1.Pet.1,3-9.

Mange opplever lidelse og trengsel enten de en kristne eller ufrelste. Mange mennesker kommer i fortvilelse og stiller mange «hvorfor» overfor andre og overfor Gud. Hvorfor skal jeg oppleve slike tøffe tider og hva er hensikten med lidelsen? Jeg syns Harald i dette opptaket får frem Guds plan for enkeltindividet på en god og sann måte.

«Tuktens, smertens, risets og anfektelsens evangelium. Tuktens og smertens skole er vanskelig, men den er nødvendig. Ja ut fra Guds ord er den en del av troens liv. Kristne må gjennomgå trengsel nettopp fordi han er en kristen. Men: Bak hver trengsel en kristen må gjennomleve ligger det et Guds råd. Bak enhver smerte, der ligger det en Guds plan. Bak ethvert brennende «hvorfor» er det skjult en Guddommelig hensikt, et Guddommelig gjennomtenkt «fordi».»

 

 

02.12.14

Har laget ny nettside.